Aktuality

              

Daňovník si na základe oznámenia, podanému správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania ( čiže do 31.3. ), môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace, čiže za rok 2018, do 30.6.2019.

O šesť celých kalendárnych mesiacov si uvedenú lehotu môže predĺžiť ten daňovník, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov boli príjmy zo zdrojov v zahraničí. Uvedené často využívajú fyzické osoby pracujúce v zahraničí. Za rok 2018 si mohli takíto daňovníci predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až do 30.9.2019.

 

Ak ste túto možnosť využili, radi vás privítame v našej kancelárii a pripravíme daňové priznanie podľa požiadaviek.

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE 2018 V PREDĹŽENEJ LEHOTE

aktuálna téma ... čítať viac