Veríme, že náš tím splní vaše nároky na kvalitné služby

 

Veronika Gašparová

pracovná pozícia:     účtovník

absolventka Obchodnej akadémie v Lučenci, rok ukončenia 2018

 

                                                                  

 

                                                                                           

 

                                                                                                                                            

 

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2022

daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu... čítať viac