Kvalitné službyprofesionálny prístup

Vitajte na stránke účtovníckej a poradenskej firmy EKOMA mb s.r.o.

Sme spoločnosťou, ktorá pôsobí na trhu ekonomických a účtovných služieb od roku 2008.
Naša podnikateľská činnosť je zameraná na vedenie  finančného a mzdového účtovníctva od drobných podnikateľov až po malé a stredné spoločnosti.
Ako zakladateľ  som sa  tejto oblasti venovala samostatne od roku 2004, z čoho vyplynula už vytvorená klientská základňa pre novozaloženú spoločnosť.

V súčasnosti tvoríme štvorčlenný tím.
Vzdelanie, odbornosť a tiež povahové vlastnosti ako sú zodpovednosť a dôslednosť,  považujeme za dôležité predpoklady  pre dosiahnutie požadovanej kvality poskytovaných služieb.
V záujme klientov kladieme dôraz na zabezpečenie vzájomnej zastupiteľnosti.

Cieľom našej  firmy je úplné, odborné zastrešenie ekonomickej oblasti malých a stredných podnikateľských subjektov, s ohľadom na individuálne požiadavky každého klienta. Vedenie týchto spoločností sa tak môže naplno venovať svojej podnikateľskej činnosti.

Kvalita nami poskytovaných služieb je meraná jednak výsledkami daňových a ostatných štátnych kontrol a tiež skutočnosťou, že partnermi spoločnosti EKOMA mb s.r.o. sú firmy, s ktorými spolupráca trvá desaťročie.

Túto skutočnosť si vážime, vnímame ju ako prejav spokojnosti s našou prácou a zároveň nás to zaväzuje k udržaniu vytvoreného trendu.

 

                                                                                                                                    Martina Budáčová
                                                                                                                                            konateľ

Ďakujeme za spoluprácu v období daňových priznaní

čítať viac