Aktuality

Daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane do 31.3.2022, mohol predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 najviac o tri celé kalendárne mesiace, to je do 30.6.2022.

O šesť celých kalendárnych mesiacov si uvedenú lehotu mohli predĺžiť tí daňovníci, ktorých súčasťou zdaniteľných príjmov boli príjmy zo zdrojov v zahraničí. Lehota na podanie daňového priznania je v takom prípade do 30.9.2022.

 Ak ste túto možnosť využili a budete mať záujem o prípravu daňového priznania, radi vás privítame v našej kancelárii.

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2021

každoročná povinnosť podnikateľov, ale aj nepodnikajúcich fyzických osôb... čítať viac