Aktuality

Uvedené dávame do pozornosti aj z dôvodu dostatočnej časovej rezervy na možnú daňovú optimalizáciu. Táto je pre našich klientov súčasťou poskytovaných služieb a snažíme sa o ňu prostredníctvom bežných konzultácií počas roka.

Oslovujeme však fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú zmluvného dodávateľa a z hľadiska rozsahu je pre nich výhodné dať si spracovať účtovníctvo raz ročne.

Oslovujeme tiež nepodnikateľov, ktorí okrem príjmov zo zamestnania, mali v roku 2021 aj iné druhy príjmov ( najčastejšie je to prenájom.. ) a z toho dôvodu im nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Oslovujeme tiež tých, pre ktorých je podanie daňového priznania z dôvodu vrátenia daňového preplatku jednoducho výhodné ( študenti, dôchodcovia.. ).

Osobitnou skupinou sú fyzické osoby pracujúce v zahraničí.

 

Ak máte akékoľvek otázky a potrebujete poradiť, radi vás privítame v našej kancelárii.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2021

každoročná povinnosť podnikateľov, ale aj nepodnikajúcich fyzických osôb... čítať viac