Aktuality

Daňovník, ktorý mal v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí, si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až do 30.9.2021.

Uvedené často využívajú fyzické osoby pracujúce v zahraničí.

Ak ste túto možnosť využili a budete mať záujem o prípravu daňového priznania v lehote do 30.9.2021, radi vás privítame v našej kancelárii.

FYZICKÉ OSOBY PRACUJÚCE V ZAHRANIČÍ

aktuálna téma ... čítať viac