Aktuality

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov bolo možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, to je do 30.6.2023.

O šesť celých kalendárnych mesiacov si uvedenú lehotu mohli predĺžiť tí daňovníci, ktorých súčasťou zdaniteľných príjmov boli príjmy zo zdrojov v zahraničí. Lehota na podanie daňového priznania je v takom prípade do 30.9.2023.

 Ak ste túto možnosť využili a budete mať záujem o prípravu daňového priznania, radi vás privítame v našej kancelárii.

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2022

daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu... čítať viac