Aktuality

Do zákona o obchodnom registri bola v roku 2021 doplnená nová povinnosť pre obchodné spoločnosti, a to nahlásenie rodných čísiel všetkých spoločníkov do Obchodného registra. 

Uvedená povinnosť mala byť splnená automaticky, „automatickým zhraním“ zo strany štátu do dátumu 31.5.2022.

Po tomto dátume, ak sa pozriete do obchodného registra na svoju firmu, firma, ktorá má uvedené údaje v poriadku ( automaticky doplnené zo strany štátu ), má pri každom zo spoločníkov zelené fajky.

Vo firme, u ktorej k automatickému nahratiu rodných čísiel spoločníkov do dňa 31.5.2022 nedošlo, sú pri menách spoločníkov červené krížiky.

Lehota na splnenie tejto povinnosti je 30.9.2022.

V prípade záujmu poskytneme túto službu za cenu 30€. kontakt: 0915 878 375, budacova@ekomauctovnictvo.sk

ZÁPIS RODNÉHO ČÍSLA SPOLOČNÍKOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA, ponuka služby

povinnosť, ktorú je potrebné splniť do 30.9.2022... čítať viac