Venujte sa svojej činnosti, vo vedení účtovníctva sa spoľahnite na nás

Služby

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2022

daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu... čítať viac