Zápis zmien do Obchodného registra

Zápis rodného čísla spoločníkov do Obchodného registra

Služba zápisu zmien do Obchodného registra.

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2022

daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu... čítať viac