Veríme, že náš tím splní vaše nároky na kvalitné služby

Ing. Mgr. Martina Budáčová

konateľ

 

štúdium  

1992 – 1996             Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci                     

1996 – 2001             Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre

 2015 - 2021             Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

 

doplňujúce vzdelanie

2010 - 2012             Špecializačné štúdium
                                Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov
                                Ekonomická univerzita v Bratislave, znalecký ústav

2013                        Odborná skúška znalca MSSR
                                znalecký odbor: Ekonómia a manažment
                                odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, evidenčné číslo: 914930

 

 

pracovné pôsobenie

2001 – 2004             súkromná obchodná spoločnosť, pracovná pozícia:         účtovník

2004 – 2009             samostatne zárobkovo činná osoba, predmet činnosti:    vedenie účtovníctva      

2009 – súčasnosť     EKOMA mb s.r.o., IČO: 44420722, pozícia:                      ekonóm, konateľ spoločnosti

2013 – súčasnosť     znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo, výkon činnosti pre súdy, iné orgány verejnej moci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu v období daňových priznaní

čítať viac