Veríme, že náš tím splní vaše nároky na kvalitné služby

 


Natália Cieniková

pracovná pozícia:  účtovník

absolventka Obchodnej akadémie v Lučenci, rok ukončenia 2018

                                                                                                                                            

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA OBDOBIE 2022

daňovník si na základe oznámenia podanému správcovi dane mohol predĺžiť lehotu... čítať viac