Veríme, že náš tím splní vaše nároky na kvalitné služby

 

Ing. Agáta Pračková

 

štúdium                           

1997 – 2001       Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci

2001 – 2006       Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
                           študijný odbor:  ekonomika podnikov

doplňujúce vzdelanie

2015 - 2016         Špecializačné štúdium
                            Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov
                            Ekonomická univerzita v Bratislave, znalecký ústav

2017                    Odborná skúška znalca MSSR
                            znalecký odbor: Ekonómia a manažment
                            odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, ev. číslo znalca: 915362

                           

                           

 

pracovné skúsenosti       

2006 – súčasnosť          EKOMA mb s.r.o., IČO: 44420722

pracovná pozícia:          ekonóm

 

        

 

 

 

 

PRÍPRAVA NA SPLNENIE POVINNOSTÍ V OBLASTI DANÍ ZA ROK 2021

aktuálna téma ... čítať viac