Veríme, že náš tím splní vaše nároky na kvalitné služby

 

Ing. Agáta Pračková

pracovná pozícia:  ekonóm

 

štúdium                       

1997 – 2001       Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci

2001 – 2006       Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
                           študijný odbor:  ekonomika podnikov

doplňujúce vzdelanie

2015 - 2016         Špecializačné štúdium
                            Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov
                            Ekonomická univerzita v Bratislave, znalecký ústav

2017                    Odborná skúška znalca MSSR
                            znalecký odbor: Ekonómia a manažment
                            odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, ev. číslo znalca: 915362

                           

                           

 

pracovné pôsobenie

2009 – súčasnosť     EKOMA mb s.r.o., IČO: 44420722, pozícia:                      ekonóm

2017 – súčasnosť     znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo, výkon činnosti pre súdy, iné orgány verejnej moci

 

        

 

 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu v období daňových priznaní

čítať viac